Εκπαίδευση

Η ανασκαφή της Τούμπας Θεσσαλονίκης είναι πρωταρχικά μία εκπαιδευτική ανασκαφή. Κάθε χρόνο στη Τούμπα εκπαιδεύονται φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αλλά και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού, όπως της Αγγλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Νορβηγίας και των Η.Π.Α.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται τόσο στην ανασκαφική μεθοδολογία, όσο και στην καταγραφή της κεραμικής ή μικρών ευρημάτων, στην επίπλευση και εξέταση δειγμάτων χώματος για αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, στη σχεδίαση κεραμικής, μικρών ευρημάτων και, κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, στρωματογραφιών και κατόψεων σκαμμάτων. Τέλος, οι φοιτητές μαθαίνουν να καταγράφουν τα ευρήματα στις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων, καθώς και να σχεδιάζουν κεραμική σε υπολογιστή.

Κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου, μετά την πρωινή εργασία, πραγματοποιούνται σεμινάρια:

• συναντήσεις που αφορούν στη συγγραφή των ημερολογίων και συζήτηση των ευρημάτων των σκαμμάτων, προκειμένου να μαθαίνουν οι φοιτητές όχι μόνο πώς συμπληρώνεται ένα ημερολόγιο, αλλά και πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της ανασκαφής σε κάθε σκάμμα.

• εκπαιδευτικά σεμινάρια από Έλληνες και ξένους καθηγητές, εξειδικευμένους αρχαιολόγους και υποψήφιους διδάκτορες πάνω σε θέματα θεωρίας και μεθοδολογίας της αρχαιολογίας.

Ορισμένα από τα σεμινάρια που έλαβαν χώρα είναι:

 • Ανδρέου, Σ. Ανασκαφή Τούμπας: Ιστορικό της Έρευνας και Αποτελέσματα των μέχρι Σήμερα Ερευνών. Η κεραμική της Εποχής Χαλκού.
 • Βαλαμώτη, Σ. Μελέτη Αρχαιοβοτανικών Καταλοίπων στην Αρχαιολογία.
 • Βεροπουλίδου, Ρ. Μελέτη οστρέων στην Αρχαιολογία.
 • Βίκα, Σ. Αναλύσεις Ισοτόπων σε Ανθρώπινους Σκελετούς.
 • Ευκλείδου, Κ. Αρχαιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 • Κυριατζή, Β. Κεραμική και Πετρογραφικές Αναλύσεις.
 • Κυριλίδου, Σ. Γεωαρχαιολογία και Μικρομορφολογία.
 • Μαργωμένου, Δ. Η Μελέτη της Αποθήκευσης στην Προϊστορία.
 • Μαυροειδή, Ι. Η Τυπολογική Μελέτη της Κεραμικής.
 • Τριανταφύλλου, Σ. Οστεοαρχαιολογία- Μελέτη Ανθρώπινων Σκελετών στην Αρχαιολογία.
 • Χατζητουλούσης, Σ. Μελέτη των Υδατοκορεσμένων Ξύλων στην Αρχαιολογία.
 • Χρηστίδου, Ρ. Οστέινα Εργαλεία και Πειραματική Αρχαιολογία.
 • Halstead, P. Ζωοαρχαιολογία – Μελέτη Οστών Ζώων στην Αρχαιολογία.