• Αρχική
 • Δημοσιοποίηση
 • Εκπαιδευτικές δράσεις

Εκπαιδευτικές δράσεις

Από το 1992 η Πανεπιστημιακή Ανασκαφή στην Προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες απευθύνονται σε παιδιά της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο αυτών των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και στη συνεργασία με σχολεία που βρίσκονται κοντά στην προϊστορική θέση. Συνολικά στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες έχουν πάρει μέρος πάνω από 3.500 παιδιά.

 Για πληροφορίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δράσεις του 2019 πατήστε εδώ

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν:

α. στην προσέγγιση και ερμηνεία όψεων της καθημερινής ζωής και των παραγωγικών διαδικασιών στην Προϊστορική τούμπα της Θεσσαλονίκης,

β. στην κατανόηση της επιστήμης της αρχαιολογίας και στην εξοικείωση με τη δουλειά του αρχαιολόγου και

γ. στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας με το ανασκαφικό έργο που συντελείται στην περιοχή.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο, ανοικτό χώρο δίπλα από τον προϊστορικό οικισμό, αλλά και στο εργαστήριο της ανασκαφής και σε χώρους των συνεργαζόμενων σχολείων. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχεδιάζονται από μουσειοπαιδαγωγούς, αρχαιολόγους και εκπαιδευτικούς. Υλοποιούνται από εκπαιδευτές – εμψυχωτές, μεταπτυχιακούς φοιτητές του τομέα Αρχαιολογίας, με ειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία. Στην εκπαιδευτική διαδικασία αξιοποιούνται αυθεντικά ευρήματα και εκμαγεία τεχνουργημάτων, πλούσιο εποπτικό υλικό, οι νέες τεχνολογίες και εφαρμόζονται ανοικτές παιδαγωγικές μέθοδοι (μαιευτική – ερωτηματική μέθοδος, ελεύθερος διάλογος, ομαδική εργασία και έρευνα, βιωματική μάθηση).

Συνοπτικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έχουν υλοποιηθεί είναι:
 1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την αρχαιολογική διαδικασία και την Eποχή Χαλκού στη Μακεδονία. Υλοποίηση στο σχολείο και στην ανασκαφή της Προϊστορικής Τούμπας Θεσσαλονίκης. (1992)

 2. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης» για παιδιά του Δημοτικού στο πλαίσιο του προγράμματος ''Αρχαιολογικοί Περίπατοι'' του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, «Θεσσαλονίκη 1997». (1997)

Το ίδιο πρόγραμμα έχει υλοποιηθεί στη συνέχεια άλλες δύο φορές:

α. στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Έρευνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτομικών μορφών εκπαίδευσης σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού». (1999)
β. και με αναπροσαρμογές τα σχολικά έτη 2004-2005, 2017-2018, 2018-2019.

 1. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης» για παιδιά της Β΄ Γυμνασίου στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος: Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. «Έρευνα της ελληνικής και ευρωπαϊκής εμπειρίας για τη εφαρμογή στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση καινοτομικών μορφών εκπαίδευσης σε θέματα ιστορίας και πολιτισμού». (1999)

 2. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η προϊστορική Τούμπα της Θεσσαλονίκης» για παιδιά του Δημοτικού στο αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης και στον Αρχαιολογικό χώρο της Τούμπας στο πλαίσιο του προγράμματος «Μελίνα – Εκπαίδευση και πολιτισμός» - ενότητα: «Ο κόσμος της αρχαιότητας». (1999)

 3. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Προϊστορία και πολιτισμική κληρονομιά» για παιδιά Δημοτικού στο πλαίσιο του προγράμματος «Φυσική και πολιτιστική κληρονομιά» της Unesco (Διεύθυνση Διεθνών Εκπ/κών Σχέσεων – Γ΄ Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, ΥΠ.Ε.Π.Θ.) σε συνεργασία με το 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. (2003)

 4. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τούμπα: Στα ίχνη του προϊστορικού ανθρώπου» για παιδιά 8-12 ετών στο πλαίσιο των δράσεων «Α.Π.Θ. ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ». (2012, 2018, 2019)

 5. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «“Talking Stones” in Prehistoric Toumpa, Thessaloniki. Ένα Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας» για μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «e-twinning» σε συνεργασία με το 100ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. (2012, 2013)


Εκπαιδευτικό Υλικό:

 1. Οδηγός για Παιδιά: Αρχαιολογικοί περίπατοι στη Θεσσαλονίκη: Η προϊστορική Τούμπα (1997), Κ. Κωτσάκης και Στ. Ανδρέου (επιστημονική εποπτεία), Κ. Κασβίκης, Κλ. Νικονάνου και Ευ. Φουρλίγκα, Α.Π.Θ. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, Ανασκαφή Τούμπας Θεσ/νίκης, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, «Θεσσαλονίκη 1997», Θεσσαλονίκη. Επανεκτύπωση το 2004 με χορηγία του Δήμου Θεσσαλονίκης, Δ΄ Δημοτικό Διαμέρισμα.

 2. Εκπαιδευτικός φάκελος: Η προϊστορική Τούμπα της Θεσσαλονίκης (1999), Πρόγραμμα: «Μελίνα – Εκπαίδευση και πολιτισμός», ενότητα: «Ο κόσμος της αρχαιότητας», Σχεδιασμός: Κ. Κωτσάκης, Σ. Ανδρέου, Κ. Κασβίκης, Κ. Νικονάνου, Ε. Φουρλίγκα, Χρ. Γκατζόλης, Ό Σακαλή.


Σχετικές Δημοσιεύσεις – ανακοινώσεις σε ημερίδες:

Κασβίκης, Κ., Νικονάνου, Ν., Φουρλίγκα, Ευ., (1997), «Εκπαιδευτικά προγράμματα στην Τούμπα Θεσ/νίκης». Ανακοίνωση στην Ημερίδα: Ο Λοφίσκος Τούμπας, 3.500 χρόνια, Θεσσαλονίκη, 15 Νοεμβρίου 1997.

Κασβίκης, Κ. – Γακούδη, Α. (2016), «”Talking stones”: Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης μιλά για την ιστορία της γειτονιάς μας σε δύο γλώσσες», Πρακτικά Ημερίδας «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο δημοτικό σχολείο», Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, Π.Δ.Μ., Δ/νση Α'θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Γραφείο Συμβούλων Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, Φλώρινα, 28/05/2013, 20-27.

toumba excavation educational activities 03

 

toumba excavation educational activities 04

 

toumba excavation educational activities 05

 

apth sunday

 

toumba excavation educational activities 01
Πατήστε πάνω στην εικόνα
για να δείτε τον οδηγό (pdf)