Εκπαιδευτικά προγράμματα 2019

Ι. Η ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ ΣΤΟ "ΑΠΘ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ", ΜΑΪΟΣ 2019"

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στην Τούμπα (λόφο) της Θεσσαλονίκης, στην ομώνυμη συνοικία της πόλης, συμμετέχει στο ΑΠΘ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ με δύο δράσεις. Η μία απευθύνεται σε παιδιά 10 έως 12 χρονών και η άλλη σε μεγάλους. Και οι δύο δράσεις θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις που διαθέτει η πανεπιστημιακή ανασκαφή δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο της Τούμπας, στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης.

Και για τις δύο δράσεις, λόγω περιορισμών του χώρου, είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο τίτλο της δράσης.

Εκπαιδευτική Δράση για παιδιά 10-12 χρονών: "Τούμπα: στα ίχνη του προϊστορικού ανθρώπου"

Κώστας Κασβίκης, επικ. καθ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

Δράση για μεγάλους (15 χρονών και άνω): "Από το προϊστορικό χωριό στην αρχαία πόλη της Θεσσαλονίκης: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανασκαφής του ΑΠΘ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης"

 Στέλιος Ανδρέου, ομ. καθ. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ,
Σεβαστή Τριανταφύλλου επ. καθ. Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

 

ΙΙ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ, ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

toumba excavation educational activities 01

Η πανεπιστημιακή ανασκαφή στον προϊστορικό οικισμό της Τούμπας Θεσσαλονίκης θα υλοποιήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης» στο βοηθητικό χώρο της αυλής της ανασκαφής κατά τις ημερομηνίες 20-23, 28-30 Μαίου και 4-7 Ιουνίου.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές / τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης που φοιτούν στα δημοτικά σχολεία της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Εκπαιδευτική Δράση για μαθητές Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού: "Η προϊστορική Τούμπα Θεσσαλονίκης"


Κώστας Κασβίκης
, επικ. καθ. Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας

apth sunday