Επικοινωνία

Ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης - Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σ. Ανδρέου, Καθηγητής
Γραφείο: 304
Τηλέφωνο: 2310 997294
Φαξ: 2310 997775

Εργαστήριο Ανασκαφής Τούμπας
Καλαβρύτων 24-22
ΤΚ 54351
Τηλέφωνο: 2310 950395

Συγκοινωνία:
Από το κέντρο. Γραμμή 14  (Άνω Τούμπα-Ν. Σ. Σταθμός) και 37 (Ν. Σ. Σταθμός-Κρυονέρι), στάση "ΙΚΑ Τούμπας" ή "Λοφίσκος" (μετά τη στάση "Στροφή Τριανδρίας" και πριν τη στάση "Αγ. Βαρβάρα").
Από Ανατολική Θεσσαλονίκη. Γραμμή 30 στάση "Λοφίσκος".