Συνεργάτες

Συνεργάτες της ανασκαφής με σύντομα βιογραφικά στοιχεία

Γ. Χουρμουζιάδης † Ομότ. καθ., ΑΠΘ Διευθυντής της ανασκαφής 1984-1992.
Κ. Κωτσάκης Καθηγητής, ΑΠΘ Συνδιευθυντής της ανασκαφής 1985-2005.
Σ. Ανδρέου Καθηγητής, ΑΠΘ Συνδιευθυντής της ανασκαφής 1984-2005.
Διευθυντής 2006-σήμερα.
Σ. Βαλαμώτη Αναπλ. καθ., ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση αρχαιοβοτανικού υλικού.
Σ. Τριανταφύλλου Επικ. καθ., ΑΠΘ Υπεύθυνη πεδίου και μελέτης  και δημοσίευσης των ανθρώπινων οστών.
A. Vargas Δρ αρχαιολόγος, ΕΚΠΑ Υπεύθυνος ηλεκτρονικών αρχείων ανασκαφής, εφαρμογών GIS, φωτογραφικού αρχείου.
Ε. Κυριατζή Δρ αρχαιολόγος, Fitch Laboratory BSA Τεχνολογική ανάλυση της κεραμικής. Μελέτη και δημοσίευση μαγειρικής κεραμικής.
Π. Ψαράκη Δρ αρχαιολόγος, ΥΠΠOA Μελέτη και δημοσίευση χειροποίητης κεραμικής.
Δ. Μαργωμένου Δρ αρχαιολόγος,
University of Michigan
Μελέτη και δημοσίευση πίθων και αποθηκευτικών κατασκευών.
Ρ. Βεροπουλίδου Δρ αρχαιολόγος, ΥΠΠOΑ Mελέτη και δημοσίευση μαλακολογικού υλικού.
Τ. Θεοδωροπούλου Δρ αρχαιολόγος Μελέτη και δημοσίευση οστών ψαριών.
Ι. Μαυροειδή Δρ αρχαιολόγος Μελέτη και δημοσίευση μεταλλικών αντικειμένων και χειροποίητης κεραμικής.
Ο. Εξάρχου Αρχαιολόγος Σχεδίαση ευρημάτων. Μελέτη και δημοσίευση τεφρής τροχήλατης κεραμικής.
Κ. Ευκλείδου Δρ αρχαιολόγος, ΑΠΘ Υπεύθυνη εργασίας πεδίου, ηλεκτρονικών αρχείων ανασκαφής, εφαρμογών GIS. Ψηφιακή σχεδίαση αντικειμένων. Μελέτη και δημοσίευση κτιρίων Ζ, Ι, Κ., B, E, H, M.
Σ. Κυριλλίδου Γεωαρχαιολόγος,
University of Reading
Υπεύθυνη για τη μικρομορφολογική μελέτη των επιχώσεων.
Ι. Παπαδιάς Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση κεραμικής Πρώιμης Εποχής Σιδήρου.
Ε. Βλιώρα Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση χειροποίητης κεραμικής Ύστερης Εποχής Χαλκού.
Δ. Νικολαΐδου Αρχαιολόγος Μελέτη και δημοσίευση οστών ζώων.
Α. Βασιλειάδου Αρχαιολόγος Μελέτη και δημοσίευση οστών ζώων.
Ν. Abell Δρ Αρχαιολόγος,
University of Michigan
Μελέτη και δημοσίευση κτιρίου Ε.
Κ. Swinford Αρχαιολόγος,
University of Cincinnati
Μελέτη και δημοσίευση αρχιτεκτονικής φάσης της Αρχαϊκής και Κλασικής περιόδου.
Ε. Τσιολάκη Αρχαιολόγος,
University of Cincinnati
Μελέτη και δημοσίευση τριπτών και λειασμένων εργαλείων.
Κ. Κωστάκη Αρχαιολόγος, Paris1- Panthéon Sorbonne Μελέτη και δημοσίευση απολεπισμένων εργαλείων.
Μ. Μαγκαφά † Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη αρχαιοβοτανικών καταλοίπων
Α. Καραθάνου Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση αρχαιοβοτανικών καταλοίπων.
Δ. Κοτσαχρήστου Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση αρχαιοβοτανικών καταλοίπων
Ε. Γκατζόγια Αρχαιολόγος, ΑΠΘ Μελέτη και δημοσίευση αρχαιοβοτανικών καταλοίπων
Μ. Ρούμπου Δρ αρχαιολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Μελέτη και δημοσίευση οργανικών καταλοίπων
Μ. Ντίνου Δρ αρχαιολόγος Μελέτη και δημοσίευση ανθρακολογικού υλικού
Κ. Κασβίκης Επίκουρος καθηγητής, ΠΔΜ Υπεύθυνος εκπαιδευτικού προγράμματος.
Κ. Μητσοπούλου Αρχαιολόγος Σχεδίαση κεραμικής.
Γ. Βλαχοδήμος Αρχιτέκτων Αρχιτεκτονικά σχέδια ανασκαφής.
Ν. Βαλασιάδης Αρχαιολόγος Ψηφιακές εφαρμογές, ιστοσελίδα.