• Αρχική
  • Aρχαιολογική έρευνα
  • Αναλύσεις πλιθιών

Αναλύσεις πλιθιών

Αρχαιομετρικές αναλύσεις στην ανασκαφή της Τούμπας έχουν πραγματοποιηθεί και σε δείγματα οικοδομικού υλικού, όπως σε επιχρίσματα τοίχων, καθώς και σε πλιθιά και στο συνδετικό υλικό που τοποθετούνταν ανάμεσά τους.

Τα δείγματα αποσπάστηκαν από τοίχους διαφορετικών συγκροτημάτων, αλλά και από τοίχους που χρονολογούνται σε διαφορετικές περιόδους, προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση των αποτελεσμάτων που αντανακλούν συγκεκριμένες οικοδομικές πρακτικές τόσο ανάμεσα σε διαφορετικά κτιριακά συγκροτήματα όσο και ανάμεσα σε διαφορετικές οικιστικές φάσεις.

Τα δείγματα εξετάστηκαν από την καθ. Παπαγιάννη - Παπαδοπούλου Ιωάννα, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ., η οποία εξειδικεύεται στην τεχνολογία οικοδομήσιμων υλικών.

Μία δεύτερη δειγματοληψία, επίσης, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά πάνω σε ωμά πλιθιά από τους τοίχους των οικοδομικών συγκροτημάτων του οικισμού από το Εργαστήριο Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας του Α.Π.Θ. Στόχος της δειγματοληψίας αυτής υπήρξε η μέτρηση παραμέτρων όπως η ορυκτολογική και χημική σύσταση των πλιθιών και άλλων στοιχείων ενδεικτικών της σύστασης και των ιδιοτήτων του υλικού.

Μία τρίτη δειγματοληψία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Αρχιμήδης ΙΙΙ με τίτλο " Στερέωση και επιβράδυνση του ρυθμού φθοράς φυσικών λίθων και υλικών δομής με αργιλικές προσμίξεις στα αρχιτεκτονικά μνημεία" με επιστημονικώς υπεύθυνο τον καθ. Π. Θεουλάκη (ΤΕΙ-Α). περισσότερα στο: http://archimedes.teiath.gr/index.php?p=proj43

Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών θα αξιοποιηθούν στην επιλογή μίας αποτελεσματικής μεθόδου συντήρησης και προστασίας του οικοδομικών καταλοίπων του οικισμού της Τούμπας Θεσσαλονίκης.