Η ταυτότητα της Ανασκαφής

Η ανασκαφή Τούμπας Θεσσαλονίκης είναι ένα ερευνητικό πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Βασικός στόχος ήταν και παραμένει η διερεύνηση των ποικίλων όψεων της προϊστορικής κατοίκησης στην περιοχή που αργότερα ιδρύθηκε η σημαντική πόλη της Θεσσαλονίκης, η διερεύνηση των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών δομών και των διαδικασιών μεταβολής τους σε μια προϊστορική κοινότητα με μεγάλη διάρκεια. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στη συμπλήρωση της εικόνας του υλικού πολιτισμού και της ακολουθίας και λεπτομερούς χρονολόγησης των φάσεων της προϊστορικής Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανασκαφή λειτουργεί επίσης ως εκπαιδευτική, ενώ τα ευρήματά της αποτέλεσαν και αποτελούν αντικείμενο πλήθους μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών.

Η επιλογή της Τούμπας ως χώρου της πανεπιστημιακής ανασκαφής έγινε από τον καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη† που ήταν και ο διευθυντής της από το 1984 μέχρι το 1992. Μετά την αποχώρησή του την ανασκαφή ανέλαβαν οι καθηγητές Σ. Ανδρέου και Κ. Κωτσάκης μέχρι το 1999. Μεσολάβησε μια μακρά περίοδος μελέτης και η ανασκαφική έρευνα ξανάρχισε το 2006 υπό του διεύθυνση του καθηγητού Σ. Ανδρέου.

Η ανασκαφή στη Τούμπα Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την άδεια του Υπουργείου Πολιτισμού και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης.

Η ανασκαφή πραγματοποιείται χάρη στη χρηματοδότηση των παρακάτω φορέων:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1984-σήμερα)
Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης (1987-2009)
Ινστιτούτο για την Αιγαιακή Προϊστορία (INSTAP) (2000-2012) 

Mediterranean Archaeological Trust (2012)