Κτίριο Α

Το κτίριο Α είναι το μόνο συγκρότημα που έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του. Έχει έκταση περίπου 200μ2 και συγκροτείται από τουλάχιστον 16 χώρους.

Το κτίριο Α είναι το μόνο συγκρότημα που έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του. Έχει έκταση περίπου 200μ2 και συγκροτείται από τουλάχιστον 16 χώρους. Ένας από αυτούς τους χώρους, ο Α12, παρουσιάζει ιδιαίτερα στενόμακρο σχήμα, είναι ανοιχτός από τα νότια και πιθανολογείται ότι συνιστούσε έναν διάδρομο και την κύρια είσοδο στο κτίριο και στους επιμέρους χώρους που διατάσσονται εκατέρωθεν αυτού του χώρου.

Την καλύτερη εικόνα του κτιρίου και των δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα στο εσωτερικό του έχουμε από τη φάση 4 (1300-1150π.Χ.) του οικισμού της Τούμπας. Στους χώρους του κτιρίου Α εντοπίστηκαν ενδείξεις διάφορων δραστηριοτήτων. Από τη μελέτη της κεραμικής, της αποθήκευσης, και της κατανομής των αντικείμενων που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του είναι δυνατό να αποκαταστήσουμε σε σημαντικό βαθμό το εύρος των δραστηριοτήτων που λάμβαναν χώρα σε κάθε χώρο του συγκροτήματος κατά τη φάση αυτή.

Οι χώροι Α5, Α10 και Α8 έχουν αναγνωριστεί ως αποθήκες. Στους χώρους αυτούς κυριαρχεί η παρουσία πίθων, καλαθιών και σιρών από πηλό, ενώ φαίνεται ότι παράλληλα με την αποθήκευση τροφών στους πίθους στους χώρους αυτούς αποθηκεύονταν και αντικείμενα που σχετίζονται με την μεταλλοτεχνία (χώρος Α10), μεταλλικά και μη αντικείμενα καλλωπισμού (δαχτυλίδια, χάντρες κτλ) (χώρος Α5). Στο χώρο Α5 φαίνεται ότι αποθηκεύονταν και μεγάλες ποσότητες διακοσμημένης κεραμικής.