Εκπαίδευση

Σε μικρή απόσταση από την αρχαιολογική θέση της Τούμπας λειτουργεί το Εργαστήριο της ανασκαφής, όπου πραγματοποιείται η μελέτη των ευρημάτων από την ομάδα μελέτης της ανασκαφής του Τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Α.Π.Θ. και η εκπαίδευση των φοιτητών στην τεκμηρίωση και μελέτη αρχαιολογικών υλικών.

Πιο συγκεκριμένα, οι φοιτητές κατά τη διάρκεια κάθε ανασκαφικής περιόδου εκπαιδεύονται τόσο στην ανασκαφική μεθοδολογία, όσο και στην επεξεργασία και καταγραφή της κεραμικής και μικρών ευρημάτων, στην επίπλευση και εξέταση δειγμάτων χώματος για αρχαιοβοτανικά κατάλοιπα, στη σχεδίαση κεραμικής, μικρών ευρημάτων, στρωματογραφιών και κατόψεων. Τέλος, οι φοιτητές μαθαίνουν να καταγράφουν τα ευρήματα σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, καθώς και να ψηφιοποιούν τα σχέδια των ευρημάτων σε γραφιστικά προγράμματα.

Στο εργαστήριο υπάρχουν κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι και η απαραίτητη υποδομή σε εξοπλισμό (στερεοσκόπια, μίνι φωτογραφικό στούντιο, υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές) για την μελέτη κεραμικής, μικρών ευρημάτων, οστών ζώων και ανθρώπων, μαλακολογικού υλικού κ.α. Στον ίδιο χώρο φυλάσσεται και η συγκριτική συλλογή οστών ζώων που διατηρεί το Τμήμα.

Στον ίδιο χώρο πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της ανασκαφικής περιόδου σεμινάρια:

 •  συναντήσεις που αφορούν στη συγγραφή των ημερολογίων και συζήτηση των ευρημάτων των σκαμμάτων, προκειμένου να μαθαίνουν οι φοιτητές όχι μόνο πώς συμπληρώνεται ένα ημερολόγιο, αλλά και πώς διαμορφώνεται η στρατηγική της ανασκαφής σε κάθε σκάμμα.

 •  εκπαιδευτικά σεμινάρια από Έλληνες και ξένους καθηγητές, εξειδικευμένους αρχαιολόγους και υποψήφιους διδάκτορες πάνω σε θέματα μεθοδολογίας της αρχαιολογίας.

Ορισμένα από τα σεμινάρια που έλαβαν χώρα είναι:

 • Ανδρέου, Σ. Ανασκαφή Τούμπας: Ιστορικό της Έρευνας και Αποτελέσματα των μέχρι Σήμερα Ερευνών. Η κεραμική της Εποχής Χαλκού.
 • Βαλαμώτη, Σ. Μελέτη Αρχαιοβοτανικών Καταλοίπων στην Αρχαιολογία.
 • Βεροπουλίδου, Ρ. Μελέτη οστρέων στην Αρχαιολογία.
 • Βίκα, Σ. Αναλύσεις Ισοτόπων σε Ανθρώπινους Σκελετούς.
 • Ευκλείδου, Κ. Αρχαιολογία και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 • Κυριατζή, Β. Κεραμική και Πετρογραφικές Αναλύσεις.
 • Κυριλίδου, Σ. Γεωαρχαιολογία και Μικρομορφολογία.
 • Μαργωμένου, Δ. Η Μελέτη της Αποθήκευσης στην Προϊστορία.
 • Μαυροειδή, Ι. Η Τυπολογική Μελέτη της Κεραμικής.
 • Τριανταφύλλου, Σ. Οστεοαρχαιολογία- Μελέτη Ανθρώπινων Σκελετών στην Αρχαιολογία.
 • Χατζητουλούσης, Σ. Μελέτη των Υδατοκορεσμένων Ξύλων στην Αρχαιολογία.
 • Χρηστίδου, Ρ. Οστέινα Εργαλεία και Πειραματική Αρχαιολογία.
 • Halstead, P. Ζωοαρχαιολογία – Μελέτη Οστών Ζώων στην Αρχαιολογία.