• Αρχική
  • Νέα
  • ΑΑΑ 313 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΑΑ 313 ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω θέματα για επεξεργασία και συγγραφή στο πλαίσιο της αξιολόγησης σας για το μάθημα ΑΑΑ 313: Ανασκαφή-Σχέδιο:

1) Τροχήλατη και χειροποίητη κεραμική της ΥΕΧ στην Τούμπα Θεσσαλονίκης: μορφολογικά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά

2) Βιοαρχαιολογικά κατάλοιπα από την Τούμπα Θεσσαλονίκης: γεωργοκτηνοτροφικές πρακτικές και διατροφή

Η γραπτή εργασία θα πρέπει να αποσταλεί, αυστηρά μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2015 και να κυμαίνεται μεταξύ 2.000-3.000 λέξεις (με 1,5 διάστημα παραγράφου και γραμματοσειρά 12). Η παράδοση της εργασίας θα γίνει ηλεκτρονικά σε Word στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Βιβλιογραφία σχετική με τα θέματα θα βρείτε ατην ιστοσελίδα της ανασκαφής  στο πεδίο Δημοσιοποίηση και ειδικότερα στις Δημοσιεύσεις σε μορφή άρθρων, μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών. Τα τελευταία, μπορείτε να τα αναζητήσετε σε ηλεκτρονική μορφή στην Ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης ΑΠΘ: http://www.lib.auth.gr/

Περιεχόμενο εργασίας και δομή:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ, προσέξτε τη δομή και τον τρόπο ανάπτυξης του θέματος. Θα πρέπει η εργασία να έχει:

• Εισαγωγή: Ορισμό του θέματος
• Ανάπτυξη του θέματος με την παρουσίαση των δεδομένων
• Σύντομη συζήτηση με βιβλιογραφικές αναφορές
• Συμπεράσματα και επίλογο -ανακεφαλαίωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οι βιβλιογραφικές αναφορές θα ακολουθούν το πρότυπο Harvard και συγκεκριμένα:
• Παρακαλώ, προσέξτε ό,τι παρουσιάζετε στην εργασία σας και δεν είναι δική σας γνώμη ή πληροφορία να τοποθετείτε βιβλιογραφικές αναφορές στο τέλος της πρότασης. Η παράλειψη βιβλιογραφικών αναφορών αποτελεί σοβαρό σφάλμα και θα ληφθεί υπόψη αρνητικά.
• Η αναφορά θα πρέπει να τοποθετείται σε παρένθεση με το όνομα του συγγραφέα, ημερομηνία δημοσίευσης και σελίδα/ες στη δημοσίευση π.χ. (Wilson 2008: 87-88). Εάν πρόκειται για δύο συγγραφείς αναφέρετε και τους δύο συγγραφείς, ημερομηνία έκδοσης, σελίδα/ες π.χ. Doonan και Day 2007: 4-5, για περισσότερους από έναν συγγραφείς, τοποθετείτε τον πρώτο συγγραφέα κ. α. π.χ. Doonan κ.α. 2007: 98. ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ονόματα όλων των συγγραφέων θα πρέπει να αναφέρονται στη ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ στο τέλος της εργασίας.
• Έργα του ίδιου συγγραφέα που εκδόθηκαν την ίδια χρονιά θα αναφέρονται ως 1998α , 1998β κλπ.
• Όταν υπάρχουν πολλές παραπομπές ταυτόχρονα, θα πρέπει να παρατίθενται σε χρονολογική σειρά από το αρχαιότερο προς το νεότερο (Wardle 1988, 256, Ανδρέου και Κωτσάκης 1996, 45-47, Haensel 1999, 156).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Στο τέλος της εργασίας θα πρέπει να τοποθετηθούν αλφαβητικά ΟΛΕΣ οι βιβλιογραφικές αναφορές που χρησιμοποιήθηκαν εντός του κειμένου, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ελληνόγλωσσες ή ξενόγλωσσες, για βιβλία η άρθρα ή για διεύθυνση Ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο.
Στην περίπτωση που πρόκειται για έργα του ίδιου συγγραφέα, οι δημοσιεύσεις παρατίθενται με χρονολογική σειρά. Ειδικότερα:

Όταν πρόκειται για βιβλίο:
Bourdieu, P. (1977) Outline of a Theory of Practice (Cambridge, Cambridge University Press).

Όταν πρόκειται για βιβλίο σε σειρά:
Becker, C. (1986) Kastanas. Ausgrabungen in einem Siedlugshuegel der Bronze- und Eisenzeit Makedoniens 1975-1979. Die Tierknochenfunde. Praehistorische Archaeologie in Suedosteuropa, τομ. 5 (Berlin, Wissenschaftsverlag Volker Spiess).

Όταν πρόκειται για συλλογικό έργο:
Chapman, J. & Dolukhanov, P. (επιμ.) (1997) Landscapes in Flux: Central and Eastern Europe in Antiquity (Oxford, Oxbow Books).

Όταν πρόκειται για κεφάλαιο σε συλλογικό έργο:
Halstead, P. (1994) The north-south divide: Regional paths to complexity in prehistoric Greece, στο: C. Mathers & S. Stoddart (επιμ.) Development and Decline in the Mediterranean Bronze Age., σελ. 195-219. Sheffield Archaeological Monographs 8 (Sheffield, J. R. Collis).

Όταν πρόκειται για ανακοίνωση δημοσιευμένη σε πρακτικά συνεδρίου:
Ανδρέου.Σ (2003) Η Μυκηναϊκή κεραμική και οι μακεδονικές κοινωνίες κατά την ύστερη εποχή του Χαλκού στο: N. Kyparissi-Apostolika & M. Papakonstantinou (επιμ.) 2nd International Interdisciplinary Colloquium. "The Periphery of the Mycenaean World." 26-30 September, Lamia 1999. Proceedings, σελ.. 191-210 (Athens, Ministry of Culture. ΙΔ' Ephorate of Prehistoric and Classical Antiquities).

Όταν πρόκειται για άρθρο σε περιοδικό:
Andreou, S., Fotiadis, M. & Kotsakis, K. (1996) Review of Aegean Prehistory V: The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece, American Journal of Archaeology, 100, 537-97.

Καραμήτρου.Μ.Γ (2002) Αιανή 2000. Ανασκαφή νεκροταφείου ύστερης εποχής Χαλκού. Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη 14, 591-606.

Όταν πρόκειται για Διδακτορική ή μεταπτυχιακή διατριβή:
Κυριατζή.Ε (2000) Κεραμική Τεχνολογία και παραγωγή Η κεραμική της ύστερης εποχής Χαλκού από την Τούμπα Θεσσαλονίκης (Διδ. Διατριβή. Φιλοσοφική. Σχολή. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Ιστοσελίδα:
K. PSARAKI, Υλική και κοινωνική διάσταση του στιλ της κεραμικής: η χειροποίητη κεραμική της Εποχής του Χαλκού από την Τούμπα Θεσσαλονίκης, diss., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (2004). http://cds.lib.auth.gr//archive.shtml?base=Griza&id=gri-2004-444

Αν η ιστοσελίδα δεν αναφέρει συγγραφέα, παρακαλώ, αναγράφετε μόνο το συνολικό έργο (π.χ. Wikipedia), τον τίτλο του άρθρου και τη διεύθυνση.toumba excavation 032